ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΩΦΑ ΠΑΙΔΙΑ. Διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 13.2.2014

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ  
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΩΦΑ ΠΑΙΔΙΑ

http://3.bp.blogspot.com/-Ipog1AQ24GU/UvyAdIoPgwI/AAAAAAAAAag/-OIw2CW4_g4/s1600/7site2.jpg

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5, Διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος

Πέμπτη 13.02.2104    Ώρα: 15:30

Αμφιθέατρο κτηρίου Αβέρωφ - Ισόγειο.  

Αλέξανδρος Κιτρινιάρης
Αρχιτέκτων Μηχανικός Υπ. Διδάκτωρ ΕΜΠ.