Δήλωση για παράδωση Διπλωματικών - Διαλέξεων περιόδου Φεβρουαρίου 2014

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 14.2.2014

Οι ημερομηνίες δήλωσης :

  • ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ περιόδου Φεβρουαρίου 2014 θα γίνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή στον αντίστοιχο τομέα από 18 έως 28 Φεβρουαρίου 2014(παρουσίαση 17 έως 22 Μαρτίου 2014).
  • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ περιόδου Φεβρουαρίου β΄ 2014 θα γίνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή στον αντίστοιχο τομέα, από 10 έως 20 Μαρτίου 2014 (παρουσίαση 7 έως 13 Απριλίου 2014).

Για τις ημερομηνίες που θα γίνει η κλήρωση για το πρόγραμμα διαλέξεων και διπλωματικών θα εκδοθεί νεώτερη ανακοίνωση .