ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

Παραλαβή μακετών του περσινού Αρχ.Σχεδιασμός 8Α έως την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 25.3.2014

Παρακαλούνται οι φοιτητές που είχαν φυλάξει τις μακέτες του περσινού μαθήματος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8Α στην αίθουσα  Τ216 να τις παραλάβουν έως την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014. Θα ζητούν κλειδί από την γραμματεία των Συνθέσεων από τις 10:00 έως τις 15:00.

 

nike fashion