ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

Παράδοση επαναληπτικού 9ου ακ.έτους 2012-2013

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 28.3.2014

Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Απριλίου, ώρα 1-3μμ στην Αίθουσα Μ319

Παραδοτέο υλικό:

_Σχέδια σε μορφή  jpg σε ένα cd:
           Γενική διάταξη                             _ κλ.1:5000-1:2000

            Περιοχή μελέτης                           _κλ.. 1:500

            Συγκρότημα κατοικιών -τυπολογίες _κλ. 1:200 - 1:100

_Μακέτες: τελική και εργασίας (της επιλογής σας)

_Μια πινακίδα τυπωμένη Α2 _ σύνοψη  του υλικού

Η παρουσίαση θα εστιάζει:

1. Στρατηγική συρραφής με την πόλη

2. Χειρισμό του θαλάσσιου μετώπου

3. Χαρακτήρα κατοίκησης στον 21ο αιώνα

Επίσης πρέπει να αναρτήσσετε την πινακίδα και τις φωτογραφίες των μακεττών στο blog                  του μαθήματος έως τις 4 Απριλίου στις 10πμ.

Οι διδάσκοντες