Μιά νέα κατεύθυνση στο μάθημα Ε.Θ.Αρχιτεκ.Συνθέσεων 8ου για το ακ.έτος 2013 - 2014

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 15.4.2014

Ενημερώνονται οι φοιτητές που θα επιλέξουν το μάθημα Ε.Θ.Αρχιτεκτ.Συνθέσεων 8 ότι οι κατευθύνσεις είναι οι κάτωθι:

1. Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση κτιρίου - διερεύνηση χωρική - δομική - αντιληπτική διερεύνηση

2. Περιβάλλον και Ανάπτυξη (Διασχολικό μάθημα)

3. Αρχιτεκτονικά Δίπολα: Θέσεις και Αντιπαραθέσεις στην Αρχιτεκτονική των Νεωτέρων Χρόνων (νέο, επισυνάπτεται το περιεχόμενο)

Συνημμένα Αρχεία: