Τελική προθεσμία επιλογής διδακτικής ομάδας (όλες οι κατευθύνσεις) στο μάθημα Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 25.4.2014

Τελική προθεσμία κατάθεσης της αίτησης επιλογής διδακτικής ομάδας όλων των κατευθύνσεων στο μάθημα Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6 είναι Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 και ώρα 10:00 στα γραφεία των Συνθέσεων του Τομέα Ι ώστε να οριστικοποιηθούν οι ομάδες. Οι φοιτητές υποχρεωτικά δηλώνουν 6 προτιμήσεις.