ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την βαθμολογία του μαθήματος: ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 30.4.2014

Οι βαθμοί του μαθήματος είναι αναρτημένοι έξω από τα γραφεία της Οικοδομικής (Τ301).

Οι φοιτητές/τριες που πιστεύουν ότι χρειάζεται να επαναξιολογηθεί το γραπτό τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν το όνομά τους σε λίστα που θα υπάρχει μαζί με τη βαθμολογία από σήμερα Τετάρτη 30 Απριλίου έως και Πέμπτη 8 Μαΐου 2014.

Στη συνέχεια θα ανακοινωθεί μία ημερομηνία που οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να ενημερωθούν για το γραπτό τους από τους διδάσκοντες.

Οι διδάσκοντες

30  Απριλίου  2014