Επείγουσα ανακοίνωση για ελεύθερο Σχέδιο 2ου εξ., 2013-14

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 02.5.2014

Το μάθημα θα γίνει κανονικά την Πέμπτη 8 Μαίου στις 12:00 στα εργαστήρια Ζωγραφικής. Διδακτικές ομάδες Καλαιτζίδου  και Γουλάκου