Παραλαβή θεμάτων στο Ε.Θ.Αρχ.Χώρου και Επικοινωνίας 7ου (ΚΕΝΟ)και 9ου εξαμ.(ΧΡΟΝΟΣ)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 05.5.2014

Οσοι σπουδαστές είχαν παραδώσει τα θέματα τους στον Ε.Θ.Αρχ.Χώρου και Επικοινωνίας 7ου εξαμ.(ΚΕΝΟ) και στο Ε.Θ.Αρχ.Χώρου και Επικοινωνίας 9ου εξαμ. (ΧΡΟΝΟΣ), τόσο για την επαναληπτική περίοδο όσο και και στην κανονική, να τα παραλάβουν απο τα Γραφεία των Χώρων, ώρες 10:00 - 14:00 μ.μ.