ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 4ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 05.5.2014

Το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας 4ου εξαμήνου δε θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6/05/2014.