Ανακοίνωση για Αρχ.Σχεδιασμό 6(Ομάδα Χώρων) για Πέμπτη 8/5/2014

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 07.5.2014

Την Πέμπτη 8/5/2014 και ώρα 15:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στην περιοχή μελέτης. Ραντεβού στην οδό Μ.Αλεξάνδρου 78 στο Μεταξυργείο.

Η Διδακτική ομάδα Χώρων