Ανακοίνωση για τις διαλέξεις Ιουλίου 2014

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 03.7.2014

Η ακριβής ημέρα έναρξης των διαλέξεων θα συμφωνηθεί στη Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 9/7/2014.