Απόφαση 16ης/2014 έκτακτης συνεδρίασης Συγκλήτου της 2/7/2014

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 07.7.2014

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 16ης /2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ 2/7/2014

 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 19:00

 

1.      Η εκπαιδευτική διαδικασία για την ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου 2014 συνεχίζεται  με μαθήματα έως 1/8/2014. Ειδικότερες ρυθμίσεις μπορεί να ακολουθήσουν από τις Σχολές του Ιδρύματος.

2.      Δίδεται έκτακτη εξεταστική περίοδος για τους επί πτυχίω φοιτητές μέσα στον Ιούλιο. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν από τις Σχολές.

3.      Δεν ζητείται από κανένα διαθέσιμο διοικητικό υπάλληλο να εργασθεί. Δεν θα πληρωθεί καμία κενή θέση λόγω διαθεσιμότητας με μετακίνηση ή με αλλαγή κλάδου ή από υπαλλήλους ΙΔΟΧ.

4.      Η Σύγκλητος επιβεβαιώνει τις ανακοινώσεις της Πρυτανείας και των Κοσμητόρων της 16/6/2014 και 28/6/2014 σε ό,τι αφορά στη μη τήρηση των συμφωνηθέντων με την Πολιτεία για τα θέματα των διαθεσίμων ΔΥ. Η Σύγκλητος συνεχίζει να στηρίζει με κάθε μέσο τις προσπάθειες των διαθέσιμων υπαλλήλων για το δικαίωμα τους στην εργασία. Προσβλέπει στην ταχύτατη αξιολόγηση των διοικητικών αναγκών του Ιδρύματος μέσα στις επόμενες δέκα (10)  ημέρες, ώστε αμέσως μετά να αναληφθεί η ευθύνη από τα συναρμόδια Υπουργεία της διαδικασίας της επανατοποθέτησης του προσωπικού.