Έλεγχος στοιχείων διαλέξεων που δηλώθηκαν για τον Ιούλιο 2014

Ημερομηνία: 
Τρίτη 08.7.2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο συνημμένο αρχείο καταγράφονται όλες οι διαλέξεις που έχουν δηλωθεί. Παρακαλούμε να ελέγξετε αν τα στοιχεία έχουν καταγραφεί σωστά. Τυχόν διορθώσεις πρέπει να γίνουν έως την Τετάρτη 9/7/2014 στο email mpapavasiliou@arch.ntua.gr

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν την χρονική περίοδο από 14/7/2014 έως 18/7/2014.

Συνημμένα Αρχεία: