εξεταση για τελειόφοιτους μαθήματος:"Εισαγωγή σε Θέματα Φύλου και Χώρου

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 18.7.2014

Κατά τη διάρκεια της έκτακτης εξεταστικής περιόδου, η παράδοση του κατ' επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος "Εισαγωγή σε Θέματα Φύλου και Χώρου" του 4ου εξαμήνου θα γίνει την 01.08.2014.

Η διδάσκουσα: Ρούλη Λυκογιάννη

Τομέας ΙΙ, Πολεοδομίας και Χωροταξίας