"Εισαγωγή σε Θέματα Φύλου και Χώρου" 4ου εξαμήνου

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 18.7.2014

Κατά τη διάρκεια της έκτακτης εξεταστικής περιόδου, η παράδοση του κατ'επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος "Εισαγωγή σε θέματα Φύλου και Χώρου" του 4ου εξαμήνου θα γίνει την  01.08.2014.

Η Διδάσκουσα 

Ρούλη Λυκογιάννη