Συνέχεια Διορθώσεων Σύνθεσης 6-Δευτέρα 21.7-12:00-14:30

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 18.7.2014

Οι διορθώσεις των σπουδαστικών θεμάτων (Ομάδα Χαραλαμπίδου-Τερζόγλου) θα συνεχιστούν την Δευτέρα 21.7, ώρες 12:00-14:30, στα γραφεία του Τομέα ΙΙΙ.

Η Διδακτική Ομάδα