Συνάντηση την Δευτέρα 21/7/2014 , ομάδας Σεβαστάκη

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Σάββατο 19.7.2014

Η συνάντηση της ομάδας  Σεβαστάκη, θα γίνει στην Σχολή, την ερχόμενη Δευτέρα 21/7/2014. Θα εργαστούμε πάνω στα θέματα και τις ιδέες που έχουν διαμορφωθεί. Να έχετε μαζί σας τα υλικά σχεδιασμού και χρώματος, επίσης  τα προσχέδια και τις φωτογραφικές πληροφορίες απο τα θέματα .