Εξεταστική τελειοφοίτων. Ειδικά Θέματα Τομέα ΙΙΙ

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 21.7.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα: Ειδικά Θέματα Τομέα ΙΙΙ

 

Τα κατ’ επιλογήν μαθήματα του Τομέα ΙΙΙ

(δηλ. Ε.Θ. 7ου, 9ου και 8ου εξαμήνου)

της εξεταστικής των τελειοφοίτων θα παραδοθούν και θα διορθωθούν

την Δευτέρα 28 Ιουλίου από τις 11.00πμ έως τις 14.00μ.μ.

στα Γραφεία των Χώρων