ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7Α

Σχεδιασμός του Αστικού Χώρου

Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης των τελειοφοίτων για τις 29.07

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 21.7.2014

Η παράδοση των εργασιών του μαθήματος Σχεδιασμός Αστικού Χώρου 7α για τους τελειόφοιτους θα γίνει την Τρίτη 29 Ιουλίου στον Τομέα Πολεοδομίας. Δεν θα λάβει χώρα προφορική παρουσίαση των θεμάτων.