Πολεοδομικός Σχεδιασμός 7Α: Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης των τελειοφοίτων για τις 29.07.2014

Ημερομηνία: 
Τρίτη 22.7.2014

Η παράδοση των εργασιών του μαθήματος Σχεδιασμός Αστικού Χώρου 7α για τους τελειόφοιτους θα γίνει την Τρίτη 29 Ιουλίου στον Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας. Δεν θα λάβει χώρα προφορική παρουσίαση των θεμάτων.