Εξετάσεις τελειόφοιτων στα μαθήματα: "Πολεοδομική & Περιβαλλοντική Νομοθεσία" 4ου εξ. & "Ειδικά Θέματα Πολεοδομίας 7ου, Κατεύθυνση Α"

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 24.7.2014

Οι εξετάσεις των μαθημάτων : 

1. Πολεοδομική & Περιβαλλοντική Νομοθεσία 4ου εξαμήνου

2. Ειδικά Θέματα Πολεοδομίας 7ου εξαμήνου, Κατεύθυνση Α: "Δίκαιο, Βιώσιμη Ανάπτυξη και πόλη" 

θα γίνουν την Τετάρτη 30 Ιουλίου και ώρα 16.30  στην αίθουσα Μ318.