Αλλαγή αίθουσας εξέτασης του μαθήματος Πληροφορική 3: Γεωμετρικές απεικονίσης & πληροφορική

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 30.7.2014

Ενημερώνουμε τους φοιτητές επί πτυχίω ότι η εξέταση του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Τ217 του κτ. Τοσίτσα και όχι στο ΤΜΑΧ όπως είχε ανακοινωθεί, την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 12:00.