Εκτακτες διορθώσεις

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 17.9.2014

Ομάδα Δεμίρη: Πέμπτη 18/09 στις 17.00, Πέμπτη 25/09 στις 17.00 και Δευτερα 29/09 στις 11.30