ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

Παράδοση θεμάτων στον Αρχ.Σχεδιασμό 9, Ομάδα Χώρων

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 24.9.2014

Η παράδοση θα γίνει στην αίθουσα Μ319, την μέρα και ώρα που εμφανίζεται στο πρόγραμμα.

Η παραλαβή των θεμάτων θα γίνει την Τετάρτη 1/10/2014, ώρες 10:00-14:00 μ.μ. ΑΥΣΤΗΡΑ

 

Η διδακτική ομάδα Χώρων