Ε. Θ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 6ΟΥ

Γεωμετρία και Ολογραφία

Παράδοση στο Ε.Θ.Γεωμ.Απεικονίσεων 6ου εξ.

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 25.9.2014

Οι σπουδαστές της Ολογραφίας 6ου εξαμήνου, θα κατασκευάσουν τις εργασίες τους την Τρίτη 30-9-2014 και Τετάρτη 1-10-2014, ώρα 12:00