Παράδοση στο μάθημα των Αποτυπώσεων, Τρ 30-9-14, 12:00-14:30, Γραφ.211

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 25.9.2014

Οι σπουδαστικές εργασίες για το μάθημα των Αποτυπώσεων του 4ου εξαμήνου του ακ.έτους 2013 - 2014 θα παραδοθούν την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρες 12:00 - 14:30 στο εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθμολογίας, γραφείο 211, 2ος όροφος στο κτ.Τοσίτσα.