Αρχιτεκτονική ανάλυση παραδοσιακών κτιρίων και συνόλων (5α) - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 29.9.2014

Το μάθημα της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ (Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5α)  έχει ως αντικείμενο την αναγνώριση, συστηματική αναλυτική διερεύνηση και αξιολόγηση ενός παραδοσιακού, οικιστικού συνόλου και της δομικής του συγκρότησης. Βασικό στόχο αποτελεί η διερεύνηση των στοιχείων που καθορίζουν τη δομή, τη μορφή, την κατασκευή και τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα. Το μάθημα, το οποίο έχει ενταχθεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Αρχιτεκτόνων, περιλαμβάνει εργασία πεδίου σε επιλεγμένους ιστορικούς/παραδοσιακούς οικισμούς, ενώ η εξέλιξη της αναλυτικής εργασίας συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στις αίθουσες διδασκαλίας ή στα εργαστήρια. Φέτος, η περιοχή μελέτης εντοπίζεται στα χωριά του Νοτίου Πηλίου, όπου οι σπουδαστές θα μεταβούν κατά την περίοδο 30 Οκτ. – 4 Νοεμβρίου. Παράλληλα, η μετάβαση αυτή θα συνδυαστεί με το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού του 5ου εξαμήνου, με αντικείμενο το σχεδιασμό Κτιρίου Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Χρήσεων στην πόλη του Βόλου.

Η ενασχόληση με την ευρύτερη περιοχή του Βόλου και του Πηλίου θα ολοκληρωθεί στο επόμενο εξάμηνο, στα πλαίσια του μαθήματος της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης 6, με την ένταξη ενός νέου αρχιτεκτονικού έργου στο χώρο.

Παρακαλούνται θερμά οι σπουδαστές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τα σύνθετα και πολλαπλά προβλήματα της οργάνωσης, μετάβασης και διαμονής τους στην περιοχή, να συγκροτηθούν άμεσα σε 8 – 10μελείς ομάδες εργασίας και να το δηλώσουν ηλεκτρονικά, το αργότερο μεχρι τις 14 Οκτωβρίου, στη διεύθυνση apanagiotidou@arch.ntua.gr, ή apanagiotidou@gmail.com.

Είναι επίσης σημαντικό και απαραίτητο οι σπουδαστές να παρακολουθήσουν τα εισαγωγικά μαθήματα της 14ης και 21ης Οκτωβρίου, ώστε να γίνει  η κατάλληλη προετοιμασία για την επιτόπου εργασία.

 

Οι διδάσκοντες