εξετάσεις

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 29.9.2014

Οι παρουσιάσεις και οι παραδόσεις των εργασιών θα γίνουν την ημέρα της εξέτασης (7/10),  10.00-14.00 στην αίθουσα Τ101. Παρακαλούμε οι ομάδες που θα παρουσιάσουν να το δηλώσουν μέχρι την Πέμπτη 2/10 με e-mail στις διευθύνσεις mmousito@yahoo.gr (Πολίνα Πρέντου) και imicha@arch.ntua.gr (Ειρήνη Μίχα) για να διαμορφώσουμε το τελικό πρόγραμμα.

Ευχαριστούμε

Η διδακτική ομάδα