εκτακτες διορθώσεις ομάδων Ε. Αλεξάνδρου

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 29.9.2014

Αύριο Τρίτη θα γίνει έκτακτη διόρθωση των εργασιών στα γραφεία της Οικοδομικής από τις 10:30 έως τις 2:30