Επείγουσα ανακοίνωση για την εξεταστική Φεβρουαρίου 2015

Ημερομηνία: 
Τρίτη 30.9.2014

Ενημερώνουμε ότι στη διπλή εξεταστική που θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2015

δεν θα υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης βαθμού.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο όσοι δεν έχουν εξεταστεί σε μαθήματα η εξετάστηκαν και δεν πήραν προβιβάσιμο βαθμό.