ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - Δ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 02.10.2014

Η τελευταία έκτακτη διόρθωση θα γίνει την Δευτέρα 6/10 11:00-2:00