Κοινή παρουσίαση των μαθημάτων επιλογής του Τομέα Ι στο 5ο εξάμηνο, Τρ 14/10/14 & ώρα 15:30 στο αμφ.Α002

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 13.10.2014

Την Τρίτη 14/10/2014 & ώρα 15:30 θα γίνει κοινή παρουσίαση των μαθημάτων επιλογής του Τομέα Ι του 5ου εξαμήνου: Ειδ.Θ.Ιστορίας & Θεωρίας 5ου καθώς και Ε.Θ.Αρχιτ. Συνθέσεων 5ου στο αμφιθέατρο Α002