Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επικουρικό διδακτικό έργο στα μαθήματα του Τομέα Ι για το χειμερινό εξάμηνο του ακ.έτους 2014-2015

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 15.10.2014

Θέμα:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

          για επικουρικό διδακτικό έργο στα μαθήματα του Τομέα Ι για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

 

Καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στο μάθημα του Τομέα Ι οι Υποψήφιοι και οι Υποψήφιες Διδάκτορες του Τομέα Ι καθώς και οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές και σπουδάστριες των ΔΠΜΣ «Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου – κατεύθυνση Α: «Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός» και «Προστασία Μνημείων».

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα που  θα υποβληθεί στη γραμματεία του Τομέα Ι ή και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mpapadatou@arch.ntua.gr μέχρι την Δευτέρα  20/10/2014.

Πρόκειται για θέσεις στα συνθετικά μαθήματα και στα μαθήματα Ιστορίας – Θεωρίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακ.έτους 2014-2015.

Από τους σπουδαστές των ΔΠΜΣ, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι και όσες έχουν ολοκληρώσει το 1o έτος του μεταπτυχιακού προγράμματος και οφείλουν μόνο τη διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία. Επίσης να έχουν επικουρικό διδακτικό έργο λιγότερο των τριών ετών.

Ο διευθυντής του Τομέα Ι

Δημήτρης Ησαΐας

Καθηγητής

 

 

Συνημμένα Αρχεία: