ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

9ο εξάμηνο χωρισμός σε διδακτικές ομάδες

Ημερομηνία: 
Κυριακή 19.10.2014

Την Δευτέρα 20/10 στης 3.15 ολο το εξάμηνο θα βρεθεί  στο αμφιθέατρο 002 του Αβέρωφ για να χωριστεί σε διδακτικές ομάδες 

 Νέλλη Μάρδα