Τακτοποίηση - καθαρισμός της αίθουσας Τ12μεγάλης

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 21.10.2014

Παρακαλούντοι οι φοιτητές να απομακρύνουν τις διάφορες σακούλες που είναι εκτός ντουλαπιών από την αίθουσα Τ12 μεγάλη, για να μπορέσει να καθαριστεί ο χώρος.

Η απομάκρυνση των διαφόρων πραγμάτων ( σακούλες, χαρτόνια, κ.α.) που είναι εκτός ντουλαπιών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή24 Οκτωβρίου 2014