Απόφαση Γ.Σ. Σχολής σχετικά με τις μετεγγραφές

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 24.10.2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Συνεδρίαση 22 Οκτωβρίου 2014

 

Στη συνεδρίαση της Γ.Σ της 22ας Οκτωβρίου συζητήθηκε το θέμα του μεγάλου αριθμού των φοιτητών που αναμένουν να μεταγραφούν στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:
1. Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ με το υπάρχον προσωπικό ‐διδακτικό και διοικητικό‐ και την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή αδυνατεί να εκπαιδεύσει τους ήδη υπεράριθμους εγγεγραμμένους φοιτητές, πολύ δε περισσότερο και τους μεταγραφόμενους. Για την κατάσταση αυτή ευθύνεται αποκλειστικά το Υπουργείο με τις αποφάσεις του: διακοπή προσλήψεων διδακτικού προσωπικού, διαθεσιμότητες διοικητικού προσωπικού, και δραματική μείωση της χρηματοδότησης.
2. Υπενθυμίζεται ότι η Σχολή έχει δηλώσει ότι μπορεί να εκπαιδεύσει 80 νεοεισερχόμενους σπουδαστές και το Υπουργείο αποφάσισε την εισαγωγή 150. Μέχρι σήμερα έχουν ήδη εγγραφεί 170 με ειδικές διατάξεις και δεν είναι γνωστό που θα φτάσει ο τελικός αριθμός. Η Σχολή παράλληλα έχει επιβαρυνθεί και στα μεγαλύτερα εξάμηνα με μεγάλο αριθμό σπουδαστών, οι οποίοι τον τελευταίο χρόνο έχουν έρθει από περιφερειακές Σχολές με «μεταφορά θέσης». Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η λογική των μεταγραφικών διατάξεων οδηγεί σε υπερπληθυσμό τα Ιδρύματα της Αθήνας και σε μαρασμό τα ΑΕΙ της περιφέρειας.
3. Οι υπό μεταγραφή σπουδαστές, με ευθύνη της πολιτείας, είναι αυτή τη στιγμή «μετέωροι» καθώς δεν μπορούν να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς πρώτα να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες υποδομές και το προσωπικό. Με τις θεσπισμένες από το Υπουργείο προθεσμίες μεταγραφών είναι ορατός ο κίνδυνος να χάσουν οι φοιτητές χρόνο από τις σπουδές τους και αυτό δεν αποτελεί ευθύνη της Σχολής. Για την κατάσταση αυτή ευθύνεται αποκλειστικά το Υπουργείο με τις αποφάσεις του.
4. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη λειτουργία της Σχολής ‐με τον αυξημένο αριθμό σπουδαστών‐ παρά μόνο εάν υπάρξει άμεσα: αναπροσαρμογή της χρηματοδότησης για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, προκήρυξη των θέσεων μελών ΔΕΠ που εκκρεμούν ‐ οι οποίες πρόσφατα επεστράφησαν από το Υπουργείο Παιδείας‐ επιστροφή του διοικητικού προσωπικού που τον τελευταίο χρόνο τέθηκε σε διαθεσιμότητα, συμπλήρωση των θέσεων του προσωπικού που συνταξιοδοτήθηκε και υπολογισμός του απαιτούμενου διοικητικού προσωπικού με βάση τους πραγματικούς αριθμούς των σπουδαστών.
5. Ζητάμε τη διαμόρφωση ενιαίας στάσης των Σχολών του ΕΜΠ στο θέμα αυτό και τη διαμόρφωση νομικής διεκδίκησης για την αναίρεση του μέτρου των μεταγραφών με αίτηση ακύρωσής του. Στις προθέσεις της Σχολής είναι η άμεση νομική διεκδίκηση της κατάργησης της σχετικής διάταξης και των συνεπειών της.
Σε ένδειξη διαμαρτυρίας συμμετέχουμε στο συμβολικό κλείσιμο της Σχολής την Πέμπτη 23/10/2014 σε συμπόρευση με τους φοιτητές μας, όπως αποφάσισαν στη Συνέλευσή τους.