Κατάθεση δικαιολογητικών για φοιτητές με Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής (Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι & ειδικές κατηγορίες)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 31.10.2014

Κατάθεση δικαιολογητικών για φοιτητές με Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής

(Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι & Ειδικές Κατηγορίες)

 

Λόγω του μικρού αριθμού διοικητικού προσωπικού της Γραμματείας και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, παρακαλούνται οι φοιτητές που αιτήθηκαν την Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής (Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι & Ειδικές Κατηγορίες) να προσέλθουν στην Γραμματεία της Σχολής για να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά  από Τρίτη 4 Νοεμβρίου έως Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 – 12:00 ως ακολούθως:

  • Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014, ώρα 10:00 – 12:00 από το επίθετο ΑΝΑΓ… έως ΚΑΤΣ…..
  • Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014, ώρα 10:00 – 12:00 από το επίθετο ΚΟΚΚ…. έως ΠΑΝΑΓ…..
  • Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014, ώρα 10:00 – 12:00 από το επίθετο ΠΑΟΥΡ…. έως ΨΑΡ…

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους σε υπάλληλο της γραμματείας στην αίθουσα Τ10 (ισόγειο κτιρίου Τοσίτσα, έναντι γραμματείας).

 

Σημείωση:

  1. Στην περίπτωση που δεν παρίσταται ο ενδιαφερόμενος για την κατάθεση των δικαιολογητικών του απαιτείται εξουσιοδότηση.

 

  1. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την γραμματεία στο τηλέφωνο 210-772 3327. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών είναι η Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014.

 

  1. Επισυνάπτεται το έντυπο «Αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής».
Συνημμένα Αρχεία: