Λειτουργία γραφείου 4/11/2014 - 14/11/2014

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 03.11.2014

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (συνεδρία αρ.2/6-10-2014) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου", το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας και η Επιστημονική Γραμματεία της Β' κατεύθυνσης "Πολεοδομία και Χωροταξία", θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό από την Τρίτη 4 έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 για να επιλυθούν ορισμένες έκτακες/επείγουσες εκκρεμότητες που αφορούν την ομαλή λειτουργία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Για οποιαδήποτε θέμα ή αίτημα μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο της Επιστημονικής Γραμματείας της Α' κατεύθυνσης "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός", Καλακαλλά Ανδρέα [210-7723830], κατά τις ώρες και ημέρες λειτουργίας [Δευτέρα έως Τετάρτη, 12:00 - 14:00].

Εκ του Γραφείου Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας
Καλευράς Αλέξανδρος

Εκ της Επιστημονικής Γραμματείας της Β' κατεύθυνσης
Φιλύρα Βλαστού