Λειτουργία Σχολής Αρχιτεκτόνων 14-18 Νοεμβρίου 2014

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 13.11.2014

Την Παρασκευή 14/11/2014 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα λόγω προγραμματισμένων εκδηλώσεων των φοιτητών. Οι διοικητικές λειτουργίες θα επιτελούνται κανονικά μέχρι τις 14:00μ.μ.

Την Τρίτη 18/11/2014 οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οι διοικητικές λειτουργίες θα ξεκινήσουν στις 11:00π.μ.