Την Δευτέρα 01/12/2014 θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα Διάλεξη-Παρουσίαση του κ.Παπαλαμπρόπουλου Λεωνίδα Υ.Δ. On Monday 01/12/2014,during the lesson "special topics in plastic arts 5" mr.Papalampropoulos Leonidas will .....

Ημερομηνία: 
Κυριακή 30.11.2014

 Την Δευτέρα 01/12/2014    στο μάθημα Ειδικά Θέματα Πλαστικής 5ου Εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί περίπου στις 16:00  η αναβληθείσα Διάλεξη-Παρουσίαση του κ.Παπαλαμπρόπουλου Λεωνίδα ΥΔ.

On Monday 01/12/2014,during the lesson "special topics in plastic arts 5" mr.Papalampropoulos Leonidas will give a lecture (presentation ) about 16 :00 o' clock .