Εκδήλωση της ΔΑΣΤΑ ΕΜΠ: 'Εκπαίδευση των Μηχανικών ως βασικός συντελεστής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Δημιουργικότητας', 16.12.2014

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 12.12.2014

Για πληροφορίες σχετικές με την εκδήλωση δείτε το συνημμένο

Συνημμένα Αρχεία: