Δαλέξη Τ. Μπίρη και Τ. Παπαϊωάννου, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, ώρα 14:00, Κτήριο Αβέρωφ Α-008

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 17.12.2014

Στο πλαίσιο του μαθήματος την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 14:00 θα πραγματοποιηθούν, για όλες τις διδακτικές ομάδες, διαλέξεις των καθηγητών Τ. Μπίρη και Τ. {Παπαϊωάννου, στο κτήριο Αβέρωφ αίθουσα Α-008