Διάλεξη Κων. Καραδήμα - 5Α / 2014-15

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 19.12.2014

Στο πλαίσιο του μαθήματος  Αρχιτεκτονική Ανάλυση Παραδοσιακών Κτηρίων & Συνόλων (5Α), την Παρασκευή 19-12-14 ώρα 16:00, στο αμφιθέατρο Α 008 του κτηρίου Αβέρωφ, θα πραγματοποιηθεί  διάλεξη του αναπληρωτή καθηγητή  Κων. Καραδήμα με θέμα την οικοδομική των παραδοσιακών κατασκευών.