Επικαιροποιημένο πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων 2014-2015

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 16.1.2015

Παρακαλούνται οι  υποψηφίιοι όπως ενημερωθούν από το επισυναπτόμενο αρχείο για αλλαγές στις αίθουσες διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων ακ.έτους 2014-2015, που θα πραγματοποιηθούν από 19 - 21 Ιανουαρίου 2015.