Δήλωση για παράδοση Διαλέξεων - Διπλωματικών περιόδου Φεβρουαρίου 2015

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 22.1.2015

Η δήλωση:

Ø   ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ περιόδου Φεβρουαρίου 2015 θα γίνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή στον αντίστοιχο τομέα από 9 έως 13 Φεβρουαρίου 2015 (παρουσίαση από 9 έως 13 Μαρτίου 2015).

Ø   ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ περιόδου Φεβρουαρίου 2015 θα γίνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή στον αντίστοιχο τομέα από 16 έως 20 Φεβρουαρίου 2015 (παρουσίαση από 23  Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2015).

Για τις ημερομηνίες που θα γίνει η κλήρωση για το πρόγραμμα διαλέξεων και διπλωματικών θα εκδοθεί νεώτερη ανακοίνωση .

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Συνημμένα Αρχεία: