Έκτακτες Διορθώσεις

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 16.2.2015

Έκτακτες Διορθώσεις

Ομάδα  Δ.Νικολάου-Δ.Παπαλεξόπουλου

Τετάρτη  25.2   12.00-3.30

Δευτέρα  2.3   12.00-3.30 ,

Παρασκευή  6.3     12.00-3.30

Δευτέρα   9.3   12.00-3.30

Η αίθουσα του μαθήματος θα ανακοινωθεί σύντομα