ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

΄Εκτακτες διορθώσεις στην Κατεύθυνση Α

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 24.2.2015

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

 

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατεύθυνση Α: Μάρδα Ν., Μωραΐτης Κ., Μαρλαντή Μ., Μάρκου Μ., Παγώνης Θ., Κουτρολίκου Π.

Δε 2/3 ώρα 11:00 – 16:00 αίθουσα Σεμιναρίων του Τομέα 3, 4ος όροφος

Πε 5/3 ώρα 11:00 – 16:00 αίθουσα Σεμιναρίων του Τομέα 3, 4ος όροφος

Δε 9/3 ώρα 11:00 – 16:00 αίθουσα Σεμιναρίων του Τομέα 3, 4ος όροφος