Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επικουρικό διδακτικό έργο στο εαρινό εξάμηνο του ακαδ.έτους 2014-2015

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 04.3.2015

Προς

τους/τις  Yποψήφιους/ες  διδάκτορες και τους/τις  μεταπτυχιακούς / ές σπουδαστές/σπουδάστριες της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Θέμα:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

          για επικουρικό διδακτικό έργο στα μαθήματα του Τομέα Ι για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

 

Καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στο μάθημα του Τομέα Ι οι Υποψήφιοι και οι Υποψήφιες Διδάκτορες του Τομέα Ι καθώς και οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές και σπουδάστριες των ΔΠΜΣ «Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου – κατεύθυνση Α: «Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός» και «Προστασία Μνημείων».

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα που  θα υποβληθεί στη γραμματεία του Τομέα Ι ή και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mpapadatou@arch.ntua.gr μέχρι την Πέμπτη  12/03/2015.

Πρόκειται για 6 (έξι) θέσεις στα συνθετικά μαθήματα (απασχόληση 8 ώρες ανά εβδομάδα) και δύο (2) στα μαθήματα Ιστορίας – Θεωρίας (απασχόληση 3 ώρες ανά εβδομάδα) για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2014-2015.

Από τους σπουδαστές των ΔΠΜΣ, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι και όσες έχουν ολοκληρώσει το 1o έτος του μεταπτυχιακού προγράμματος και οφείλουν μόνο τη διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία. Επίσης να έχουν επικουρικό διδακτικό έργο λιγότερο των τριών ετών και να μην είναι υπότροφοι (ΕΛΚΕ, ΙΚΥ, κλπ). Όσοι εκ των υποτρόφων επιθυμούν να παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο (χωρίς πρόσθετη αμοιβή) θα πρέπει να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Τομέα μέχρι την Πέμπτη 12/03/2015.

Ο διευθυντής του Τομέα Ι

Συνημμένα Αρχεία: