Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την επίδοση Βραβείου εκ του κληροδοτήματος Δ.Θωμαϊδη

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 09.3.2015

Ανακοίνωση-Πρόσκληση που αναφέρεται στην επίδοσητου εν λόγω Βραβείου σε φοιτητές που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας μεταξύ των φοιτητών κάθε Σχολής Ε.Μ.Π για τα έτη 2013-2014 και 2014-2015.

Συνημμένα Αρχεία: